Article 19113

Title of the article

FORMATION STAGES OF SERVICE SPECIALIST’S COMMUNICATIVE SKILLS 

Authors

Tolsteneva Aleksandra Aleksandrovna, Doctor of pedagogical sciences, professor, head of sub-department of general engineering training, Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Nizhny Novgorod, 1 Ulyanova str.), Tolstenev25@yandex.ru
Galkina Elena Nikolaevna, Postgraduate student, Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Nizhny Novgorod, 1 Ulyanova str.), elenadankova85@yandex.ru

Index UDK

377.5

Abstract

The article describes a structure of communicative skills including as follows: dialogue and speech, information and technological, audio-contact, analystadministrative, estimated and reflective. The authors also consider the stages of formation of communicative skills of service sector specialists: motivational and target, cognitive activity, professional activity, estimated and reflective. The work adduces the results of formation of communicative skills obtained in the course of a criterion- diagnostic assessment.

Key words

communicative skills, services sector specialists, stages of formation of communicative skills.

Download PDF
References

1. Parkina, N. V. Metodika raboty nad yazykovymi sredstvami vyrazheniya otsenki v protsesse kommunikativnoy podgotovki yurista : avtoref. dis. … kand. ped. nauk / Parkina N. V. – Yaroslavl', 2006. –18s.
2. Pavitskaya, Z. I. Formirovanie kommunikativnykh umeniy studentov v usloviyakh auditornogo obucheniya : dis. ... kand. ped. nauk / Pavitskaya Z. I. – Kazan', 1999. – 175 s.
3. Rydanova, E. N. Formirovanie kommunikativnykh umeniy budushchikh inzhenerov v proektnoy deyatel'nosti : dis. … kand. ped. nauk / Rydanova E. N. – Volgograd, 2010. – 144 s.
4. Reshetnikova, A. V. Metodologiya provedeniya master-klassov, seminarov i treningov / A. V. Reshetnikova. – M. : GEOTAR-Media, 2007. – 80 s.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:21
Дата обновления: 14.10.2014 12:55